Posljednji članci

Overclock uputstvo – Intel Core i7, i5, i3

Intel Core i7, i5, i3 procesori već duže vreme su sa nama, te je došlo vreme da HW GURUS zavrne rukave i podeli sa vama svoja iskustva kada je overklok u pitanju. Ovom prilikom predstavljamo vam upustvo pod nazivom „kako overklokvati Intel Core i7, i5, i3 procesore“.

 

No da se pozabavimo malo istorijom overkloka. Prve potrebe overklok (ako tako može da se kaže) pojavile su kod korisnika sa ne toliko dubokim džepom. Takvi korisnici ako su želeli veće performanse bili su primorani da uz kupovinu nekog boljeg hladnjaka, jednostavno uz overklok, dođu do veće frekvencije, koja bi diretno uticala i na povećanje performasi. Kako je vreme odmicalo, proizvođači matičnih ploča, svesni novonastale situacije počeli su sa proizvodnjom sve boljih, i boljih matičnih ploča, koje su sve više bile raspoložene za overklok. Realno gledano, danas se vodi jedan mali rat, među proizvođačima matičnih ploča, gde je iskreno veoma teško ispratiti sve novitete, jer u jednom mesecu na tržište ponekad izađe i do desetak modela različitih proizvođača. Ali da se vratimo malo u prošlost. Kako se priča o overkloku sve više širila, pojavila se potreba i za overklokovanje ostalih komponenti, kao što je recimo sistemska memorija ili grafičke kartice. Isto tako, danas overklok ne predstavlja samo zadovoljstvo za low end korisnike, jednostavno danas je nezamislivo da se jedan sistem ne overklokuje, nevezano kojoj cenovnoj, odnosno tržišnoj kategoriji pripada, a sve to zarad „potrebe“ za što većim performansa. Intel kao trenutni lider na tržištu mikroprocesora, svakako je najzanimljiviji kada je u pitanju naša priča o overkloku. Današnji novi Intel procesori zasnovani na Core i7, i5 I i3 arhitekturi, tj. na Nehalem arhitekturi. Ponekad su u stanju da dostignu čak i preko 100% overkloka ,a sve to u poređenju na fabričku vrednost kloka, gde ćemo baš iz tog razloga pokušati da na što jednostavniji način objasnimo, kako overklokovati jedan takav procesor.

 

Pet, može se reći najbitnijih stavki za uspešan overklok jednog procesora jesu : kvalitetna matična ploča (podrazumeva se i bogat sektor BIOS opcija), memorija sa što većim fabričkim klokom i izdržljivijim čipovima sa što nižim latencijama, dobar hladnjak za procesor sa provetrenim kućištem (bilo da je vazdušni hladnjak ili da je zasnovan na vodenom hlađenju, faznom promenljivom itd.), napajanje i naravno termalna pasta. Matična ploča poželjno je da ima što kvalitetniju naponsku jedinicu, koja bi trebalo da je što adekvatnije hlađenja, kao i širok spektar BIOS opcija neophodnih za uspešan overklok. Generalno gledano, za potrebe današnjih procesora sa dva jezgra, mogu da se koriste ploče kako sa 3-faznim, 4-faznim, 5-faznim tako i sa 6-faznim filtriranjem napona, dok je priča za procesore sa četiri ili šest jezgra malo drugačija.

 

Overklokovan procesor sa četiri jezgra u nekim situacijama troši skoro pa duplo veću struju, neko onaj u Dual Core izvedbi, a sve to na istom random taktu, te se stoga za takve procesore preporučuju matične ploče sa najmanje 8-faznom naponskom jedinicom, kako bi pad napona pri punom opterećenju mogao da se svede na minimum (isto tako bilo bi poželjno i jedno dosta kvalitetno napajanje).

 

{jospagebreak_scroll title=Prvi koraci – opšte formule}

 

Da bi mogli u opšte da podignemo klok procesora moramo unutar BIOS-a da povećamo i “Base clock” u naru poznatiji kao BCLK. Primera radi, podizanjem BCLK-a nekog Code i7, i5, i3 procesora sa recimo 20 množiocem, sa nominalnih 133 MHz BCLK-a, na nekih 200 MHz BCLK-a, procesor koji je radio na fabričkoj vrednosti od 2,66 GHz (20 množilac množimo sa 133MHz BCLK-a), u novonastaloj overklok situaciji radiće na okruglo 4 GHz (20 množilac množimo sa postavljenih 200MHz BCLK-a). Isto tako, sa povećanjem BCLK-a, povećava se i klok memorije, tako da uz posedovanje memorije sa velikim fabričkim klokom (primera radi 2000 MHz) overklok je zagarantovan.

 

Računanje, tj. formule overkloka procesora i memorije

 

  1. BCLK x Množilac procesora = brzina procesora

 

Ako recimo uzmemo Intel Core i7 930 (2793 MHz default klok) njegov default množilac je 21 (može se povećati i na 22 uključivanjem Turbo Moda unutar BIOS-a) a BCLK 133 MHz.

 

Formula za računanje kloka procesora:

Primera radi: 133 MHz BCLK-a x 21 množilac procesora = 2793 MHz (brzina procesora)

ili : 166 MHz BCLK-a x 21 množilac procesora = 3486 MHz (brzina procesora)

ili : 200 MHz BCLK-a x 21 množilac procesora = 4200 MHz (brzina procesora)

ili : 233 MHz BCLK-a x 21 množilac procesora = 4893 MHz (brzina procesora)

 

  1. BCLK klok x Memorijski množilac = Brzina memorije

 

Formula za računanje kloka memorije:

Primera radi: 133 MHz BCLK-a x 10 množilac = 1330 MHz (brzina memorije)

ili : 166 MHz FSB-a x 10 množilac = 1660 MHz (brzina memorije)

ili : 200 MHz FSB-a x 10 možilac = 2000 MHz (brzina memorije)

ili : 233 MHz FSB-a x 10 množilac = 2330 MHz (brzina memorije)

U BIOS-u postoje i drugi množioci sem „10“ koji smo mi naveli u ovom primeru, kao što je recimo „8“, i ako upotrebite 8 množilac primenjivanjem gornje formule dobićete manje vrednosti kloka memorije.

 

Primeri BCLK-a koje smo mi uzeli u obzir mogu biti drugačiji, na vama je koliki BCLK želite da koristite. Naša praksa kaže da u većini slučajeva sve preko 240 MHz BCLK-a prouzrukovaće nestabilnos.

 

Dodatni faktori koji utiču na povećanje performansi

 

Postoje tri dodatna faktora koja mogu da utiču diretno na pvećanje perfomansi memorije, kao što je NB takt (uncore), QPI takt itd. Što se tiche NB takta i memorije to je međusobno povezano pa ćemo obraditi to vezano. Minimalna vrednost za Uncore (NB-a) je dupla vrednost takta memorije ,znači ako memorija radi na 1600mhz NB ce biti na minimalno 3200 MHz ( ovo samo ne važi u slučaju šestojezgranih procesora gde je uvedena mogućnosti na nekim revizijama procesora da taj mnozžlac bude manji, odnosno 1.5 pa u primeru gore NB bi moga raditi na minimalnoj vrednosti od 2400mhz). Bilo kako bilo promena Uncore frekvencije nije neophodna, ali povećanje iste može dovesti do povećanja performansi memorije.

 

HT ( Hyper Treading ) je opcija koju procesori za socket 1156 ili 1366 poseduju i omogućava nam dodavanje virtuelnih jezgara tako da od našeg procesora sa 4 jezgra (Intel Core i7 930) ako je HT uključen u BIOS-u dobijamo  8 ( odnosno procesora sa 6 jezgara dobijamo proc. sa 12 virtuelnih jezgara) i to funkcionise bukvalno kao da su ta jezgra fizicki i prisutna. U radu se razlika između uključenog, tj. isključenog HT-a  itekako zna osetiti ako imate sa čim da ih zaposlite (render i slični multi CPU zadatci) .Ova opcija može , a opet i ne mora biti uključena kada klokujete procesor ( procesori mogu na gore pomenutim taktovima (4.0 ili 4.2 GHz) da rade sa HT uključenim u onim okvirima napona za procesor,ali uključivanje ove opcije značajno utiče i na zagrevanje samog procesora tako da i o tome treba voditi računa. Ili u kratkim crtama, ako aplikacija sa kojom radite ne zhateva više jezgara, a opet ista ta aplikacija iziskuje što veći klok procesora u tom slučaju bolje je isključiti HT. Neizbežno je napomenuti da postoje alati za automatski overklok kao što je ASUS-ov TurboV, evo jednog primera kako radi – LINK

 

{jospagebreak_scroll title=Šta sa BIOS-om?}

 

Kako smo i rekli povećavanjem BCLK-a povećava se i klok memorije, čiji protok direktno utiče na performanse. Zatim povećanjem BCLK-a povećava se i klok procesora, što će i u ovom slučaju direktno uticati na performance. Da bi se postigle što bolje performanse memorijskog protoka, memorija se može dodatno „zatezati“, tj. smanjivanjem latencija iste na prvu stabilnu vrednost, moguće je dodatno doprineti konačnim performansama memorijskog protoka.

 

Međutim, ako ne promenimo i napone u BIOS-u, tj. napone određenih tačaka na ploči nećemo postići toliko impresivan overklok, kako procesora tako i memorije. Za što bolji overklok procesora, mora se pribegavati podizanju pet trenutno najbitnijih napona jedne matične ploče, a to su : CPU napon, QPI napon (napon memorijskog kontrolera), napon naponske jedinice, napon memorije, PLL napon.

 

Ako uzmemo recimo, da smo na jednom Intel Core i7 930 procesoru montirali bolje vazdušno hlađenje, na osnovu našeg iskustva možemo da konstatujemo da se naponi od 1.35 V do nekih 1.40 V ne bi smeli prelaziti, jer bi moglo da dođe kako do pregrevanja, tako i do nestabilnosti (pitanje je „sreće“ neki procesori mogu, a neki opet ne mogu da trpe velike napone). Međutim, nesuđeno je pravilo da temperature pri punom opterećenju bilo kojeg napona procesora ne bi smele da ređu više od 80°C. Svakako, ako ste u stanju da sebi priuštite neko vodeno hlađenje, sa naponom procesora može se ići još koji korak dalje, te ćete sigurno izvući više sa većim naponom. Veoma je bitno napomenuti i to da 32 nm procesori „gube na overkloku“ vremenom, tj. sistem na određenom kloku radiće jedno vreme i onda će postati nestabilan i tražiće više napona za procesor. Kako bi izbegli pomenuti problem treba se pridržavati gore pomenutih uputstava, gde najveću pažnju treba posvetiti maksimalnoj temperaturi koja ne sme da pređe kako smo naveli 80°C. Da bi dostigli željeni klok procesora, pored napona koji treba njemu da se dodeli, takođe je neophodno dodeliti napon kako BCLK-a-u, što će diretno uticati i na maksimalnu vrednost BCLK-a. Današnje matične ploče bazirane Intel X58, P55, H57, H55 čipsetu, imaju skoro identične raspone napona za postizanje stabilnog BCLK-a (izuzev ASUS ROG, GIGABYTE U7 I U9, ili EVGA extremne serije matičnih ploča … koje raspolažu sa dosta agresivnijim naponskim sektorom unutar BIOS-a, i samim tim na tim modelima moguće je i prekoračiti dozvoljene napone koje ćemo tokom nastavka teksta preporučiti). Napon za QPI bi trebao da ne prelazi vrednost od nekih 1.4V, vodeći računa da razlika njega i napona memorije bude u granicama od 0.3 do 0.5v ( primera radi QPI napon 1.35 memorija na 1.65v razlika je 0,3 sto je ok ) ovo je jedna od stavki koja je jako bitna jer ne pridrzavanjem istog mozete docć u situaciju da ubijete vaš IMC (integrisani memorijski kontrpler) u samom procesoru ,a samim tim i procesor.

 

Kod pomenute generacije procesora neophodno je napomenuti da se kod istih memorijski kontroler nalazi unutar procesora, i da je operativan iključivo sa DDR3 memorijom. Trenutno “bezbolan” napon za DDR3 memorijske parove kreće se u rasponu od 1.55 V do maksimalnih 1.7 V. Intel savetuje da se granica od 1.65V napona memorije ne prelazi jer bi moglo doći do oštećenja procesora (ponovićemo jer se memorijski kontroler nalazi unutar procesora) no naša praksa kaže da je i 1.7V sasvim bezbolno po procesor i ostatak komponeti. Pomalo konfuzan naponski sektor, koji obično biva zapostavljen, vezan je PLL (VTT). Promena PLL napona na veću vrednost od one standardne, koristi se isključivo u slučajevima kad je neophodan BCLK veći od 210 MHz ( sve pod uslovom da vam procesor ne udara u „zid“ sa vrednošću manjom od 210 MHz, taj problem u narodu je poznat kao CPU-BCLK-Wall I na našu žalost primetan je kod nekih primeraka). Kako je pomenuti naponski sektor vezan za naponsku jedinicu, jasno je da ne treba preterivati, shodno tome maksimalni preporučeni napon PLL-a ne bi smeo da prelazi više od 1.9 V do nekih 2.0 V. Isto tako u BIOS-u postoje i drugi parametri koji direktno utiču na overkolk kao što je C1 i EIST, čijim isključenjem nema variranja takta procesora. Podjednako važno je i isključiti sve „čipove“, tj. uređaje na ploči koje ne koristite kao što je LAN, FireWire itd, znači ostavi samo one koji su vam neophodni. Isto tako unutar BIOS-a naletećete i nan eke tehnologoje koje vam nisu potrebne, a njihovim isključenjem rasteretićete procesor.

 

{jospagebreak_scroll title=Hlađenje procesora}

 

Priča oko hlađenja procesora za bilo koji socket ili brend je ista. Podizanje kloka procesora van granica fabričke vrednosti, povlači i neke kontra efekte. Jedan od takvih efekata je i pregrevanje procesora, koje na kraju može da prouzrokuje i nestabilnost celog sistema. Da ne bi došlo do takvih pojava, današnji korisnici koji overklokuju svoje sisteme, pribegavaju montiranju, zapreminski većih, i po prirodi boljih hladnjaka od onih fabričkih koji dolaze uz procesor. Trenutno najaktuelnija tri hlađenja koja se koriste pri hlađenju procesora su :

 

VAZDUŠNA HLAĐENJA

 

VODENA HLAĐENJA

 

FAZNA PROMENLJIVA HLAĐENJA I HLAĐENJA ZA SPORTSKI OVERKLOK

 

Svakako, postoje i drugi vidovi hlađenja koji se koriste u svrhu takmičenja, kao što su hlađenja bazirana na TEČNOM AZOTU I SUVOM LEDU. Kao završi faktor pri montiranju novog rashladnog sistema, neizbežno je spomenuti i termalnu pastu. Trenutno najaktuelnija, i može se reći jedna od najboljih termalnih pasti na našem tržištu je svakako Artic Silver 5 i OCZ Freze koja dominira svojim kvalitetom zadnjih nekoliko godina. Naravno, pošto Artic Silver pasta jednim delom izrađena od srebra, mora se paziti pri nanošenju na procesor, jer svako odstupanje van procesorskog ležišta može da prouzrokuje kvar ploče (spaljivanje) zbor svoje elekto-provodljivosti (znači oprez na prvom mestu). Na trištu ima dosta novih roizvoda ovog tipa stoga i ovu informaciju uzmite sa rezervom, te pre kupovine slobodno potražite pomoć na našem FORUMU.

 

{jospagebreak_scroll title=Napajanja i struja}

 

Poznato je da većina matičnih ploča pati od pada napona pri punom opterećenju. Što će reći ako procesor nije opterećen, i u Windowsu radi na recimo 1.45 V, pri punom opterećenju napon u nekim slučajevima može da padne i ispod 1.42V, što svakako nije poželjno, jer nam ta činjenica govori da procesor može pri punom opterećenju da radi na naponu manjem od 1.45 V, pa se zbog toga postavlja pitanje a zašto u „Idleu“ ne bi radio na tom naponu? Jedan od načina da se to sve zaobiđe je korišćenje raznoraznih „naponskih modova“ (dosta materijala o pomenutim modovima možete naći i na našem forumu) uz čiju pomoć pad napona na pojedinim modelima matičnih ploča jednostavno nestaje. Stoga, za uspešan overklok preporučuje se i što kvalitetnija „naponski“ opremljena matična ploča (što više kvalitetnih zavojnica i mosfetova, to bolje) kako bi se smanjila verovatnoća za trebovanje pomenutog naponskog moda. Recimo kod ASUS serije Xtreme Design modela matičnih ploča nisu potrebni modovi, EVGA high end modela takođe.

 

Uredno odrađen naponski mod ne mora da znači da će sistem funkcionisati bez ikakvih problema, drugi veoma bitan faktor vezan za struju je svakako napajanje. Kvalitetno napajanje igra veoma veliku ulogu, i sa istim se pomenuti pad napona svodi na minimum. Danas su sve više aktuelna napajanja sa što više „trafo stanica“ tj. napajanja sa dva, tri i čak četiri trafoa. Isto tako pri kupovini je veoma bitno pogledati koliki su naponi na 12 V granama, tj. 12 V grane trebalo bi da su u stanju da isporuče što više napona i naravno što više struje, kako ne bi došlo do tzv. „štucanja“. Nedostatak struje na EPS 12 V grani koja napaja celu naponsku jedinicu procesora može da prestavlja problem (najčešće kod i7 Gulftown procesora) stoga se i preporučuju napajanja koja baš na EPS 12 V grani mogu da isporuče min 20 A.

 

{jospagebreak_scroll title=Testiranje stabilnosti}

 

Kako bi utvrdili da li je overklok postavka unutar BIOS-a urodila plodom pribegava se test programima. Trenutno najaktuelniji overklok test program za Core i7, i5, i3 procesore svakako je LinX,  naravno postoje i drugi programi za utvrđivanje stabilnosti i svi oni mogu da se preuzmu OVDE. Pri puštanju pomenutog LinX programa sva procesorska jezgra bivaju opterećena 100%, usled čega dolazi do drastičnog povećanja temperature. Međutim tu nije kraj, te za testiranje celog sistema posle overkloka mi prbegavao (što savetujemo i vama) dosta rigoroznijem načinu testiranja, nego da krenemo korak po korak.

 

  1. Pokrenuti FurMark koji možete da skinete OVDE!

 

  1. Pokrenuti raspakivanje rar faijla sa DVD-a ili više njih na svaki od hardova u sistemu (rar faijl treba kreirati maksimalnom kompresijom u veličini punog dvd diska 4.7gb) ako se raspakivanje završi pre završetka LinX testa neophodno je pokrenuti ponovo pomenuto raspakivanje.

 

  1. Pokrenuti LinX svih 500 krugova (makximalan broj krugova koji je dozvoljen unutar testa)

 

  1. Pratiti temperature preko programa matične ploče, dok vam mi savetujemo da iste pratite preko HW Monitor aplikacije koju možete da skinete OVDE!

 

  1. Temperatura procesora ne sme da pređe 80C

 

 

Ovakav sistem testiranja opterecuje do maksimuma i samo napajanje zato što je veći broj komponenti sistema aktivan i radi punim kapacitetom.

 

Za proveru identifikacije kloka kako procesora tako i memorije, zatim za proveru memorijskih latencija unutar Windows-a koristi se svima nam poznat CPU-Z program.

 

Za kraj overklok Intel Core i7, i3, i5 procesora ne bi trebalo da vam predstavlja problem posle ovog uputstva, međutim ako postoje neke nejasnoće slobodno postavite pitanje kroz vašu novu temu na našem FORUMU!

 

Autor ovog teksta ne odgovara za oštećenje hardvera ukoliko do njega dođe, posredstvom korišćenja ovog edukativnog teksta!

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien